WNIOSEK USPRAWNIAJĄCY KAIZEN


Tytuł formularza:
Wniosek usprawniający

Indeks formularza:
F1: I-14-1.2

Formularz obowiązuje od:
26-04-2017r.

Strona: 1
Stron: 1

1.
Imię i nazwisko autora:*

Komórka Organizacyjna:*
    APT**
Imię i nazwisko przełożonego:*

Email kontaktowy:


Data:*

Zakład:*

2.
Obecna sytuacja:*

3.
Planowane ulepszenie/ewentualne czynności do wykonania:*

4.
Załącznik:
Można dołączyć jeden plik, jeśli chcesz dodać kilka, spakuj do jednego ZIP. NIE UZYWAJ RAR

* - Pola obowiązkowe
APT** - Zaznaczyć w przypadku zatrudnienia przez Agencję Pracy Tymczasowej

Zgłaszając niniejszą propozycję ulepszenia, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
bezpośrednio związanym z prowadzeniem systemu wniosków usprawniających - zgodnie z Regulaminem Nagradzania
systemu wniosków usprawniających